CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1890 -1969)

anhbh

THỜI GIAN VÀNG

Tài nguyên dạy học

ĐIỂM TIN TỨC CÙNG BÁO Onlice

TIn Tức Mới

Hỗ trợ trực tuyến

 • (ngô hữu hiếu)

Thư Giản vài Giây

Ảnh ngẫu nhiên

1919630414928900.flv Various_Artists__Bac_Ho__Nguoi_Cho_Em_Tat_Ca.mp3 Various_Artists__Ai_Yeu_Bac_Ho_Chi_Minh.mp3 01chao_nam_hoc_moi_thanh_nguyen.mp3 Tapthe_truong_1415.jpg IMG_00027.jpg Clip_Me_yeu__Chuc_mung_83_tqtshow0.flv Videogap_me_trong_mo_tqt.flv VideoNhat_ky_cua_me_Hien_Thuc.flv 013__Bong_hong_tang_co.mp3 Clip_Hoi_thi_cam_hoa_20102012show0.flv Clip_Hoi_thi_cam_hoa_20102012bong_hong_cai_aoshow0.flv VIDEO__SONG_3VAN_TQT.flv Lighthouse1.jpg VIENG_LANG_BAC.swf Bac_Ho3.swf Flash_chuc__mung_83__2012.swf Cm83.gif 003Di_ta_di_len_.mp3

Các ý kiến mới nhất

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2017).

  Liên đội phát động chủ đề năm học: Thiếu nhi Bến Cát – Vâng lời Bác dạy – Làm nghìn việc tốt – Mừng Đại hội Đoàn.

  TẬP THỂ CB-GV-NV TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN.

   photo TAP THE TRUONG_16-17-2_zpsurl7rcyi.jpg

  Bài 9. Các dân tộc, sự phân bố dân cư

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Ngô Thị Kiêm Thảo -GV lớp 5
  Người gửi: Hà Huy Đồng (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:38' 18-10-2012
  Dung lượng: 2.6 MB
  Số lượt tải: 284
  Số lượt thích: 0 người


  Em có nhận xét gì về dân số nước ta ?

  Nước ta có diện tích vào loại trung bình nhưng dân
  số lại thuộc hàng các nước đông dân trên thế giới.

  KIỂM TRA BÀI CŨ :
  Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012
  Địa lí
  1979
  1989
  1999
  52,7
  64,4
  76,3
  Năm
  20
  40
  60
  80
  Triệu người
  Biểu đồ dân số Việt Nam qua các năm
  2.Qua biểu đồ dân số Việt Nam cuûa các năm, em có nhận xét gì về sự gia tăng dân số ?
  Dân số nước ta tăng nhanh, bình quân mỗi năm tăng thêm khoảng một triệu người.
  3.Hãy nêu hậu quả của dân số đông và tăng nhanh?
  Dân số đông và tăng nhanh gây nhiều khó khăn đối với việc đảm bảo các nhu cầu trong cuộc sống của người dân.


  Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012
  Địa lí
  1.Các dân tộc:
  Các dân tộc, sự phân bố dân cư
  Câu hỏi thảo luận :
  1. Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Dân tộc nào có số dân đông nhất? Họ sống chủ yếu ở đâu? Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở đâu?
  2. Kể tên một số dân tộc ít người ở nước ta?
  Nước ta có bao nhiêu dân tộc ?
  Nước ta có 54 dân tộc
  Dân toäc naøo coù soá dân ñông nhaát? Hoï soáng chuû yeáu ở ñâu ?
  Dân tộc Kinh(Việt) có số dân đông nhất, sống tập trung ở các đồng bằng, ven biển.
  Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở đâu ?
  Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở vùng núi và cao nguyên.
  Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012
  Địa lí
  Caùc daân toäc, söï phaân boá daân cö
  1.Các dân tộc
  Người Mường
  Người Tày
  Người Tà-ôi
  Người Gia-rai
  Kinh, Hmông, Tày, Nùng, Dao, Thái, Chăm, Ba-na, Xơ-đăng, Ê-đê, Mường, Tà-ôi, Gia-rai,….
  2. Kể tên một số dân tộc ít người ở nước ta ?

  Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012
  Địa lí
  Caùc daân toäc, söï phaân boá daân cö

  Tày

  Dao
  Thái
  Ê-đê
  Chăm
  Người Vân Kiều
  Mạ
  Tất cả các dân tộc đều là anh em trong đại gia đình Việt Nam.
  Kết luận: Việt Nam là nước có nhiều dân tộc. Trong đó người Kinh (Việt) có số dân đông nhất.
  Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012
  Địa lí
  Caùc daân toäc, söï phaân boá daân cö
  2. Mật độ dân số:
  Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012
  Địa lí
  Caùc daân toäc, söï phaân boá daân cö
  * Em hiểu thế nào là mật độ dân số ?
  Số dân
  Diện tích đất tự nhiên
  Mật độ dân số =
  Bảng số liệu về mật độ dân số của một số nước châu Á
  Qua baûng soá lieäu, nêu nhaän xeùt veà maät ñoä dân soá nöớc ta so với maät ñoä dân soá theá giới vaø moät soá nöớc ở châu AÙ?
  Maät ñoä dân soá nước ta gaáp khoaûng
  5,3 laàn maät ñoä dân soá theá giới,
  3,5 laàn maät ñoä dân soá cuûa Cam – pu – chia
  10 laàn maät ñoä dân soá cuûa Laøo
  1,8 laàn maät ñoä dân soá cuûa Trung Quoác.
  249
  3.Phân bố dân cư:
  Hình 2: Lược đồ mật độ dân số Việt Nam
  Dân cư nước ta tập trung đông đúc ở các đồng bằng, ven biển và thưa thớt ở vùng núi cao.
  Quan sát lược đồ mật độ dân số, cho biết dân cư tập trung đông đúc ở những vùng nào và thưa thớt ở những vùng nào ?
  Dân cư tập trung đông đúc
  Dân cư thưa thớt
  Nêu hậu quả của sự phân bố dân cư không đồng đều giữa vùng đồng bằng, ven biển và vùng núi.
  Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012
  Địa lí
  Caùc daân toäc, söï phaân boá daân cö
  Nơi đông dân ảnh hưởng như thế nào đến môi trường?
  Chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi trường ?
  Nhà nước đã và đang điều chỉnh lại sự phân bố dân cư giữa các vùng miền.
  Dân số đông ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh.
  Chúng ta cần có ý thức bảo vệ môi trường.
  Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012
  Địa lí
  Caùc daân toäc, söï phaân boá daân cö

  Việt Nam là nước có nhiều dân tộc, trong đó người Kinh (Việt) có số dân đông nhất. Nước ta có mật độ dân số cao, dân cư tập trung đông đúc ở các đồng bằng, ven biển và thưa thớt ở vùng núi.Khoảng ¾ dân số nước ta sống ở nông thôn.
  Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012
  Địa lí
  Các dân tộc, sự phân bố dân cư
  Bài tập: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:
  Việt Nam là nước có ........... dân tộc, trong đó người ..... …… có số dân đông nhất. Nước ta có mật độ dân số .......... tập trung đông đúc ở ...................... ....... và thưa thớt ở……… . .Khoảng 3/4 dân số nước ta sống ở………..
  nhiều
  đồng bằng, ven biển
  vùng núi
  nông thôn
  Kinh (Việt)
  cao,
  Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012
  Địa lí
  Các dân tộc, sự phân bố dân cư

  Việt Nam là nước có nhiều dân tộc, trong đó người Kinh (Việt) có số dân đông nhất. Nước ta có mật độ dân số cao, dân cư tập trung đông đúc ở các đồng bằng, ven biển và thưa thớt ở vùng núi.Khoảng ¾ dân số nước ta sống ở nông thôn.
  Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012
  Địa lí
  Các dân tộc, sự phân bố dân cư
   
  Gửi ý kiến

  Những loài hoa đẹp