CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1890 -1969)

anhbh

THỜI GIAN VÀNG

Tài nguyên dạy học

ĐIỂM TIN TỨC CÙNG BÁO Onlice

TIn Tức Mới

Hỗ trợ trực tuyến

 • (ngô hữu hiếu)

Thư Giản vài Giây

Ảnh ngẫu nhiên

1919630414928900.flv Various_Artists__Bac_Ho__Nguoi_Cho_Em_Tat_Ca.mp3 Various_Artists__Ai_Yeu_Bac_Ho_Chi_Minh.mp3 01chao_nam_hoc_moi_thanh_nguyen.mp3 Tapthe_truong_1415.jpg IMG_00027.jpg Clip_Me_yeu__Chuc_mung_83_tqtshow0.flv Videogap_me_trong_mo_tqt.flv VideoNhat_ky_cua_me_Hien_Thuc.flv 013__Bong_hong_tang_co.mp3 Clip_Hoi_thi_cam_hoa_20102012show0.flv Clip_Hoi_thi_cam_hoa_20102012bong_hong_cai_aoshow0.flv VIDEO__SONG_3VAN_TQT.flv Lighthouse1.jpg VIENG_LANG_BAC.swf Bac_Ho3.swf Flash_chuc__mung_83__2012.swf Cm83.gif 003Di_ta_di_len_.mp3

Các ý kiến mới nhất

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2017).

  Liên đội phát động chủ đề năm học: Thiếu nhi Bến Cát – Vâng lời Bác dạy – Làm nghìn việc tốt – Mừng Đại hội Đoàn.

  TẬP THỂ CB-GV-NV TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN.

   photo TAP THE TRUONG_16-17-2_zpsurl7rcyi.jpg

  Triển khai Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2011-2012

  6558351 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO _________________ Số: 7285/BGDĐT-GDTrH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________ Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2011 V/v triển khai Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2011-2012 Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện Quyết định số 4480/QĐ-BGDĐT ngày 06/10/2010 của Bộ trưởng...

  Quyết định về việc công nhận Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn, huyện Bến Cát đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG _______________ Số: 2833/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____________________________ Thủ Dầu Một, ngày 22 tháng 9 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn, huyện Bến Cát đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục ___________________ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân...

  Qđ v v xloại thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học2010 – 2011

  UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO _______________ Số: 793/QĐ-SGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________ Bình Dương, ngày 12 tháng 9 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận và cấp Giấy chứng nhận xếp loại thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2010 –...

  Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp tiểu học

  6261715 UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO _______________ Số: 1431/SGDĐT-GDTH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________ Bình Dương, ngày 15 tháng 9 năm 2011 V/v hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp tiểu học. Kính gửi: Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã. Căn cứ công văn số...

  Tổ chức Hội thi Cán bộ quản lý Giáo dục giỏi cấp Tiểu học lần thứ I năm học 2011 - 2012

  6300843 UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO _______________ Số: 1432/SGDĐT-GDTH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________ Bình Dương, ngày 15 tháng 9 năm 2011 V/v tổ chức Hội thi Cán bộ quản lý Giáo dục giỏi cấp Tiểu học lần thứ I năm học 2011 - 2012. Kính gửi: Ông (Bà) Trưởng phòng Giáo dục...

  Triệu tập dự tập huấn nhập số liệu phần mềm Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi 2011

  6300833 UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO _______________ Số: 1459/SGDĐT-GDTH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________ Bình Dương, ngày 19 tháng 9 năm 2011 V/v triệu tập dự tập huấn nhập số liệu phần mềm PCGDTHĐĐT 2011 Kính gửi: Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã. Thực hiện nhiệm vụ...

  Triệu tập dự tập huấn nhập số liệu phần mềm Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi 2011

  UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO _______________ Số: 1459/SGDĐT-GDTH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________ Bình Dương, ngày 19 tháng 9 năm 2011 V/v triệu tập dự tập huấn nhập số liệu phần mềm PCGDTHĐĐT 2011 Kính gửi: Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã. Thực hiện nhiệm vụ...

  Tổ chức Hội thi Cán bộ quản lý Giáo dục giỏi cấp Tiểu học lần thứ I năm học 2011 - 2012

  UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO _______________ Số: 1432/SGDĐT-GDTH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________ Bình Dương, ngày 15 tháng 9 năm 2011 V/v tổ chức Hội thi Cán bộ quản lý Giáo dục giỏi cấp Tiểu học lần thứ I năm học 2011 - 2012. Kính gửi: Ông (Bà) Trưởng phòng Giáo dục...

  NGHỊ ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO

  Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo CHÍNH PHỦ _____________ Số: 54/2011/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________________ Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2011 NGHỊ ĐỊNH Về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo ________________ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ...

  Những loài hoa đẹp